• Mehmet YILMAZ

    Kıdemli Vergi Müdürü, SMMM


    mehmet.yilmaz@centrumdenetim.com

    T : +90 212 267 21 00
    F : +90 212 267 10 67

    Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126 Kat 8 Esentepe Şişli İstanbul
Mehmet Yılmaz, Centrum Auditing'e 2015 yılında katılmıştır. Şirketin tam tasdik, bağımsız denetim ve muhasebe bölümünde çalışmaktadır.

Deneyim

2005-2011 yıllarında Gür Mali Müşavirlikte muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır.

2011-2014 yıllarında Fatih Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de vergi denetçisi olarak çalışmıştır. 6102 Sayılı TTK uyum çalışmalarının hazırlanmasında ve KOBİ TFRS sunum projelerinde görev almıştır.

2014-2015 yıllarında Ertürk YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş'de kıdemli vergi denetçisi olarak çalışmıştır. Bu şirkette, elektronik defter uygulaması, dönem sonu işlemleri ve maddi doğruluk denetim prosedürlerinin firmalara uygulanması konularındaki projelerde proje yöneticisi olarak görev almıştır.

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesinde İİBF Maliye bölümünde 1.sınıfta elde ettiği derece ile Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne yatay geçiş yapmıştır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun olmuştur.

Yüksek lisansını tezli olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bölümünde 2010 yılında tamamlamış olup, ''OECD Ülkelerinde ve Türkiye'de Eğitim ve Sağlık Harcamalarına İlişkin Analiz'' adlı tez çalışmasında bulunmuştur.

Ayrıca, Marmara Üniversitesinde vergi suçları ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması alanında akademik çalışmalar yapmıştır.

2010 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.

2016 yılından bu yana KGK Bağımsız Denetçi unvanına da sahiptir.

Uzmanlık Alanları

Denetim ve müşavirlik şirketlerinde çalıştığı sürede tekstil, gıda, turizm, enerji, mühendislik, inşaat, perakende satış, akaryakıt, otomotiv sektörlerinde denetim gerçekleştirmiştir.

Tam tasdik raporları, özel amaçlı raporlar, revizyon, risk raporları, uluslararası finansal raporlar, uzmanlık alanlarının arasında bulunmaktadır.

Centrum Denetim müşterilerine tam tasdik ve bağımsız denetim alanında hizmet vermektedir.